Xuất xứ

Chủng loại

Vùng nho

Khoảng giá

Giống nho

Talosanne

Talosanne

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
12.5%Vol
Chateau Larchere

Chateau Larchere

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
12.5%Vol
Château Du Domaine De L'eglise

Château Du Domaine De L'eglise

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%Vol
Château Chapelains White

Château Chapelains White

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%Vol
Château Chapelains

Château Chapelains

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%Vol
Blason Dissan

Blason Dissan

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%Vol
Menuts Cabernet

Menuts Cabernet

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%vol
Domaine Du Luc

Domaine Du Luc

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
12%vol