Chủng loại

Phân hạng

Vùng nho

Khoảng giá

Giống nho

Pura Vida Reserva Sau Blanc

Pura Vida Reserva Sau Blanc

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13%Vol
Pura Vida Reserva Special 10

Pura Vida Reserva Special 10

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
14%Vol
Valdivieso Grand Reserva Chardonay

Valdivieso Grand Reserva Chardonay

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13.5%
Valdivieso Cabernet Sauvignon

Valdivieso Cabernet Sauvignon

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13%Vol
Valdivieso Single Vineyard CS

Valdivieso Single Vineyard CS

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
14%
Valdivieso Single Vineyard CD

Valdivieso Single Vineyard CD

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13.5%vol
Valdivieso Winemaker Reserva

Valdivieso Winemaker Reserva

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13.5%vol
Avalon Cabernet Sauvignon Classic

Avalon Cabernet Sauvignon Classic

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13%vol