Chủng loại

Phân hạng

Vùng nho

Khoảng giá

Giống nho

Avalon White Blend

Avalon White Blend

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13.5vol
Cruz Andina Casablanca Valley Merlot

Cruz Andina Casablanca Valley Merlot

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
14.5vol
Cruz Andina Central Valley Red blend

Cruz Andina Central Valley Red blend

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
14.5%vol
Cruz Andina Colchagua Valley CS

Cruz Andina Colchagua Valley CS

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13.5%vol
Cruz Andina Colchagua Valley The Blend

Cruz Andina Colchagua Valley The Blend

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
14.5%vol
Valdivieso Gran Rerserva

Valdivieso Gran Rerserva

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
14%vol
NEYEN

NEYEN

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13.5%vol
Cas Andes Reserva Sauvignon Blanc

Cas Andes Reserva Sauvignon Blanc

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13%vol