Xuất xứ

Chủng loại

Vùng nho

Khoảng giá

Giống nho

Valdivieso Cabernet Sauvignon

Valdivieso Cabernet Sauvignon

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13%Vol
Avalon Cabernet Sauvignon Classic

Avalon Cabernet Sauvignon Classic

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13%vol
Nebbia 22 Meses

Nebbia 22 Meses

Xuất xứ
Spain
Nồng độ
14.5%vol
Coeli

Coeli

Xuất xứ
Spain
Nồng độ
11,0%
Sangavi

Sangavi

Xuất xứ
Spain
Nồng độ
5.5%vol
Cas Andes Classic SB

Cas Andes Classic SB

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13%vol