Xuất xứ

Chủng loại

Vùng nho

Khoảng giá

Giống nho

Valdivieso Cabernet Sauvignon

Valdivieso Cabernet Sauvignon

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13%Vol
I679 Corbiere

I679 Corbiere

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
14%vol
Avalon Cabernet Sauvignon Classic

Avalon Cabernet Sauvignon Classic

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13%vol
Chateau Puy Favereau

Chateau Puy Favereau

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%Vol
Chateau Les Marcottes

Chateau Les Marcottes

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%Vol
Chateau Larchere

Chateau Larchere

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
12.5%Vol
Chateau Grand Boudieu White

Chateau Grand Boudieu White

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
12.5%Vol
Château Chapelains White

Château Chapelains White

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%Vol