Cognac

Cognac

Cognac luôn được coi là một đồ uống quý tộc, thanh tao và thường được uống sau giờ ăn tối. Là một loại đồ uống thích hợp với cigar.

Reviseur XO 150cl

Reviseur XO 150cl

Nồng độ
40%Vol
Dung tích
1500Ml
Reviseur XO 70cl

Reviseur XO 70cl

Nồng độ
40%Vol
Dung tích
700Ml
Reviseur VS 150cl

Reviseur VS 150cl

Nồng độ
40%Vol
Dung tích
1500ml
Reviseur VS 70cl

Reviseur VS 70cl

Nồng độ
40%Vol
Dung tích
700Ml
Reviseur Royal XO

Reviseur Royal XO

Nồng độ
40%Vol
Dung tích
700Ml
Honey Cognac Liqueur

Honey Cognac Liqueur

Nồng độ
35%Vol
Dung tích
700Ml
Diva Cognac VSOP

Diva Cognac VSOP

Nồng độ
40%Vol
Dung tích
700Ml
Deau Cognac XO

Deau Cognac XO

Nồng độ
40%Vol
Dung tích
700Ml