Xuất xứ

Chủng loại

Vùng nho

Khoảng giá

Giống nho

Chateau Tour Seran

Chateau Tour Seran

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%vol
Chateau Tour De Pez

Chateau Tour De Pez

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%Vol
Chateau Rollan De By

Chateau Rollan De By

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%Vol
Château La Chandelliere

Château La Chandelliere

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%Vol
Chateau Bellerive

Chateau Bellerive

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%Vol
Chateau Bournac

Chateau Bournac

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%vol
Chateau Greysac

Chateau Greysac

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%vol
Chateau Le Boscq

Chateau Le Boscq

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5% Vol