Xuất xứ

Chủng loại

Vùng nho

Khoảng giá

Giống nho

Valdivieso Grand Reserva Chardonay

Valdivieso Grand Reserva Chardonay

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13.5%
Cas Andes G.Reserva White

Cas Andes G.Reserva White

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13.5%Vol
Oristan Gran Reserva

Oristan Gran Reserva

Xuất xứ
Spain
Nồng độ
13.5Vol
Pura Vida Grand Reserva 15

Pura Vida Grand Reserva 15

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
14.5%Vol
Pura Vida Grand Reserva Chardonay

Pura Vida Grand Reserva Chardonay

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13.5%Vol
Avalon Gran Reserva

Avalon Gran Reserva

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
14%vol
Valdivieso Gran Rerserva

Valdivieso Gran Rerserva

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
14%vol