Xuất xứ

Chủng loại

Vùng nho

Khoảng giá

Giống nho

Chateau Tour Seran

Chateau Tour Seran

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%vol
Chateau Grand Puy Lacoste

Chateau Grand Puy Lacoste

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%vol
Chateau Kirwan

Chateau Kirwan

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%vol
Chateau Latour

Chateau Latour

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%vol
Chateau Rauzan Segla

Chateau Rauzan Segla

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%Vol
Chateau Rauzan Gassies

Chateau Rauzan Gassies

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%vol
Chateau Prieure Lichine

Chateau Prieure Lichine

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%Vol
Chateau Pichon Baron

Chateau Pichon Baron

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%Vol