Xuất xứ

Chủng loại

Vùng nho

Khoảng giá

Giống nho

Chateau Grand Puy Lacoste

Chateau Grand Puy Lacoste

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%vol
Chateau Kirwan

Chateau Kirwan

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%vol
Chateau Rauzan Segla

Chateau Rauzan Segla

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%Vol
Chateau Rauzan Gassies

Chateau Rauzan Gassies

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%vol
Chateau Pichon Baron

Chateau Pichon Baron

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%Vol
Chateau Leoville Poyfferre

Chateau Leoville Poyfferre

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%Vol
Château Lafite Rothschild

Château Lafite Rothschild

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
12.5%Vol
Chateau Croizet Bages

Chateau Croizet Bages

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%Vol