Xuất xứ

Chủng loại

Vùng nho

Khoảng giá

Giống nho

Chateau Dissan

Chateau Dissan

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%Vol
Château Canon La Gaffeliere

Château Canon La Gaffeliere

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%Vol
Domaine De Chevalier

Domaine De Chevalier

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%vol
Chateau Carbonnieux

Chateau Carbonnieux

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%vol
Chateau Malartic Lagraviere

Chateau Malartic Lagraviere

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%vol
La Reserve de Malartic

La Reserve de Malartic

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%vol
Chateau Fombrauge

Chateau Fombrauge

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
14%
Chateau La Dominique

Chateau La Dominique

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
14%vol