Xuất xứ

Chủng loại

Vùng nho

Khoảng giá

Giống nho

Chateau Latour Martillac

Chateau Latour Martillac

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%Vol
Chateau Corbin

Chateau Corbin

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%Vol
Chateau Carbonnieux

Chateau Carbonnieux

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%vol
Chateau Malartic Lagraviere

Chateau Malartic Lagraviere

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%vol
Chateau Fombrauge

Chateau Fombrauge

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
14%
Chateau La Dominique

Chateau La Dominique

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
14%vol
Les Cadrans de Lassegue

Les Cadrans de Lassegue

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%vol
Les Tours de Belcier

Les Tours de Belcier

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
14%