Xuất xứ

Chủng loại

Vùng nho

Khoảng giá

Giống nho

Terre Nostre White

Terre Nostre White

Xuất xứ
Italy
Nồng độ
12%vol
Plozza

Plozza

Xuất xứ
Italy
Nồng độ
15.5%Vol
Collefrisio Zero

Collefrisio Zero

Xuất xứ
Italy
Nồng độ
13.5%Vol
Collane Primitivo Puglia

Collane Primitivo Puglia

Xuất xứ
Italy
Nồng độ
14.5%Vol
Collane Italiane NA Nero Davola

Collane Italiane NA Nero Davola

Xuất xứ
Italy
Nồng độ
14.5%Vol
Collane Negroamaro Puglia

Collane Negroamaro Puglia

Xuất xứ
Italy
Nồng độ
14.5%Vol
Casone Toscana

Casone Toscana

Xuất xứ
Italy
Nồng độ
13%Vol
Collefrisio Montepulciano

Collefrisio Montepulciano

Xuất xứ
Italy
Nồng độ
14.5%vol