Neyen

Neyen

Một loại rượu vang thế giới mới với tinh chất thế giới cũ, Neyen cung cấp các loại rượu vang đích thực, phản ánh các loại dây leo và đất độc đáo từ tài sản của chúng tôi ở Apalta

NEYEN

NEYEN

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13.5%vol