Chủng loại

Phân hạng

Vùng nho

Khoảng giá

Giống nho

Talosanne

Talosanne

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
12.5%Vol
Menuts ngọt

Menuts ngọt

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%Vol
Chateau Tour Seran

Chateau Tour Seran

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%vol
Chateau Grand Puy Lacoste

Chateau Grand Puy Lacoste

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%vol
La Lumiere

La Lumiere

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
14%Vol
I679 Corbiere

I679 Corbiere

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
14%vol
Chateau Kirwan

Chateau Kirwan

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%vol
Chateau Latour

Chateau Latour

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%vol