Rượu Vang

Rượu Vang

Rượu vang - Món quà của thượng đế!

Rượu vang là một trong những điều văn minh nhất thế giới, và mang lại mức độ thưởng thức thống khoái hơn bất kỳ thứ gì ta có thể mua được trên cõi đời này - Ernest Hemingway (1899-1961).

Rượu vang là "những giọt nắng đọng lại thành hương thơm mật ngọt cho đời". - Leonado da Vinci

Chateau Reynon

Chateau Reynon

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
12.5%vol
Relais du Marquis

Relais du Marquis

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%vol
Château de Bertineau

Château de Bertineau

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
14%vol
Château d'Armajan Des Ormes

Château d'Armajan Des Ormes

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
14%vol
Chateau Romer

Chateau Romer

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%vol
Champagne Victoire Rose

Champagne Victoire Rose

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
12%vol
Champagne Victoire Gold

Champagne Victoire Gold

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
12%vol
Champagne Victoire Black

Champagne Victoire Black

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
12%vol