Trang chủ Sự kiện

Sự kiện

Rượu sâm panh được dùng để đón tiếp Tổng thống Pháp

Rượu sâm panh được dùng để đón tiếp Tổng thống Pháp

Tiệc chiêu đãi Tổng Thống diễn ra tại điện Élysée, dòng đồ uống được chọn là chai rượu sâm panh cao cấp nổi tiếng: Laurent – Perrier để đón tiếp ngài Tổng Thống và chiêu đãi cộng đồng Pháp Kiều tại TP. Hồ Chí Minh