Valdivieso

Valdivieso

Ngôi nhà lấp lánh đầu tiên ở Mỹ (vâng, ở khắp nước Mỹ) không chỉ là một sự thật lịch sử, nó là di sản quý giá nhất còn lại của những người sáng lập của chúng tôi. Một gia tài vô giá, sống trong mỗi chai và ở mọi góc nơi Valdivieso có mặt. Một gia tài mời chúng ta ăn mừng, chỉ vì niềm vui của nó.

Valdivieso Single Vineyard CD

Valdivieso Single Vineyard CD

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13.5%vol
Valdivieso Gran Rerserva

Valdivieso Gran Rerserva

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
14%vol
Valdivieso Winemaker Reserva Chardonay

Valdivieso Winemaker Reserva Chardonay

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13.5%Vol
Valdivieso Winemaker Reserva

Valdivieso Winemaker Reserva

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13.5%vol
Valdivieso Single Vineyard CS

Valdivieso Single Vineyard CS

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
14%
Valdivieso Cabernet Sauvignon

Valdivieso Cabernet Sauvignon

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13%Vol
Valdivieso Grand Reserva Chardonay

Valdivieso Grand Reserva Chardonay

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13.5%