Xuất xứ

Phân hạng

Vùng nho

Khoảng giá

Giống nho

Champagne Leglantier

Champagne Leglantier

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
12%vol
Champagne Arnaud Tabourin

Champagne Arnaud Tabourin

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
12%vol
Champagne Vignier Brut

Champagne Vignier Brut

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
12%vol
Sangavi

Sangavi

Xuất xứ
Spain
Nồng độ
5.5%vol
Champagne Victoire Black

Champagne Victoire Black

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
12%vol
Champagne Victoire Gold

Champagne Victoire Gold

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
12%vol
Champagne Victoire Rose

Champagne Victoire Rose

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
12%vol