Xuất xứ

Phân hạng

Vùng nho

Khoảng giá

Giống nho

Menuts ngọt

Menuts ngọt

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13.5%Vol
Pura Vida Reserva Sau Blanc

Pura Vida Reserva Sau Blanc

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13%Vol
Valdivieso Grand Reserva Chardonay

Valdivieso Grand Reserva Chardonay

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13.5%
Valdivieso Single Vineyard CD

Valdivieso Single Vineyard CD

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13.5%vol
Valdivieso Winemaker Reserva Chardonay

Valdivieso Winemaker Reserva Chardonay

Xuất xứ
Chile
Nồng độ
13.5%Vol
Chateau Les Marcottes

Chateau Les Marcottes

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
13%Vol
Chateau Larchere

Chateau Larchere

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
12.5%Vol
Chateau Grand Boudieu White

Chateau Grand Boudieu White

Xuất xứ
Pháp
Nồng độ
12.5%Vol