Montepulciano

Tìm kiếm được 4 kết quả

Rượu Vang

Collefrisio Abruzzo

950.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

Xuất xứ

Rượu Vang

Collefrisio In & Out

1.750.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

Xuất xứ

2.200.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Xuất xứ

Phân hạng

1.300.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

Xuất xứ