Hiển thị kết quả duy nhất

750.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Phân hạng

Xuất xứ