1.100.000

  • Mã: W312001

  • Chủng loại: Vang Đỏ.

  • Màu sắc: Đỏ ruby.

  • Dung tích: 750ml.

  • Nồng độ: 14.5%vol.