Tìm kiếm được 6 kết quả

2.700.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

Xuất xứ

Rượu Vang

Nebbia 22 Meses

1.100.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Phân hạng

Xuất xứ

Rượu Vang

Oristan Gran Reserva

950.000
Chủng loại

Nồng độ cồn

Xuất xứ

Giống nho

,

Phân hạng

Rượu Vang

Oristan Reserva

550.000
Chủng loại

Nồng độ cồn

Xuất xứ

Phân hạng

Giống nho

,

Rượu Vang

Sangavi

300.000
Chủng loại

Giống nho

,

Nồng độ cồn

Phân hạng

Xuất xứ

500.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

Xuất xứ